திருமனை பொருத்தம்

தமிழில் 10 திருமனை பொருத்தம் – 10 thirumana porutham in tamil

திருமணக் கூட்டணியைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, ​​​​திருமணத்தில் சேர விரும்பும் தம்பதிகளின் ஜாதகத்தைப் பொருத்தி பத்துப் பொருத்தங்கள் படிக்கும் வரை முடிச்சு போடுவதை இந்து வழக்கம் அனுமதிக்காது. வயது முதிர்ந்த பையனுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே காதல் விவகாரம் அல்லது திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே, பொருத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க முடியும்.

பொருத்தம் (அல்லது கூடா) என்பது ஜாதகம் அல்லது குண்டலியைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, அவை பிறந்த நட்சத்திரங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பையன் மற்றும் பெண்ணின் ஜான ராசியின் அடிப்படையில் வரையப்படுகின்றன. முதலில், முனிவர்களால் 20 பொருத்தங்கள் பட்டியலிடப்பட்டன, ஆனால் இன்று திருமணம் செய்ய விரும்பும் பையனும் பெண்ணும் அதைத் தொடர வேண்டுமா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்ய பத்துப் பொருத்தங்கள் மட்டுமே போதுமானது.

ஒருவரின் மனம், உடல் மற்றும் ஆளுமையின் வெவ்வேறு அம்சங்களின்படி ஒவ்வொரு பொருதமும் குறிப்பிடத்தக்கது, மேலும் ஒவ்வொன்றின் விளைவுகளும் ஒவ்வொன்றாகக் கருதப்படுகின்றன.

இன்று கருதப்படும் பத்துப் பொருத்தங்கள்:

1தினப் பொருத்தம் நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு
2கானப் பொருதம்குணம் பொருந்துதல்
3ரஜ்ஜு பொருத்தம் கணவரின் நீண்ட ஆயுள்
4ராசிப் பொருத்தம் சந்ததியின் தொடர்ச்சி
5யோனி பொருத்தம்பாலின இணக்கம்
6வேதா பொருதம் தீமை மற்றும் இடர்பாடுகளின் வார்டு
7வஸ்யப் பொருத்தம்ராசிகளுக்கு இடையே பொருந்தக்கூடிய தன்மை
8மகேந்திரப் பொருதம்பெரிய அளவில் சந்ததி
9ஸ்திரீ தீர்கப் பொருத்தம் செல்வச் செழிப்புக் குவிப்பு
10ராசியாதிபதிப் பொருத்தம்பிறந்த நட்சத்திரங்களுக்கிடையே பொருந்தக்கூடிய தன்மை

பெண் மற்றும் பையனின் குடும்பத்தின் பெரியவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் ஒன்று கூடி படிக்கவும், பொருத்தத்திற்கான குண்டலி அல்லது ஜாதகத்தை பொருத்தவும் செய்கின்றனர்.

பொருத்தம் ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் பையன் மற்றும் பெண்ணின் இயல்பான போக்குகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அதன்படி இருவரின் திருமணத்தையும் பொருத்த முடியும். பத்தில் பின்வரும் ஐந்து பொருத்தங்கள் முக்கியமாகக் கருதப்படுகின்றன: கானா, ரஜ்ஜு, தினா, ராசி மற்றும் யோனி மற்றும் இந்த ஐந்தில், ரஜ்ஜு மற்றும் தினாவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது

 

 

 

See also  கடை எழு வள்ளல் kadai ezhu vallal