தமிழ் மொழியைக் கற்க, பொதுவான சொற்களஞ்சியம் முக்கியமான பிரிவுகளில் ஒன்றாகும். பொதுவான சொற்களஞ்சியம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுவான சொற்களைக் கொண்டுள்ளது. மாதம் என்பது அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான சொற்களில் ஒன்றாகும். நீங்கள் தமிழில் மாதப் பெயர்களைக் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தால், ஆங்கிலத்தில் உச்சரிப்புடன் தமிழ் மொழியில் வருடத்தின் மாதங்களைக் கற்றுக்கொள்ள இந்த இடம் உதவும். அன்றாட வாழ்க்கை உரையாடல்களில் மாதப் பெயர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே அனைத்து மாதப் பெயர்களையும் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் கற்றுக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம். கீழே உள்ள அட்டவணையில் மாதப் பெயர்களின் தமிழாக்கம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் உச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Months – மாதங்கள் Matankal

January ஜனவரி janavari
February பிப்ரவரி pipravari
March மார்ச் march
April ஏப்ரல் apral
May மே mey
June ஜூன் jun
July ஜூலை julai
August ஆகஸ்ட் akast
September செப்டம்பர் ceptampar
October அக்டோபர் aktopar
November நவம்பர் navampar
December டிசம்பர் dicember

Hindu Month

April/May சித்திரை Cittirai
May/June வைகாசி vaikaci
June/July ஆனி ani
July/August ஆடி ati
August/September ஆவணி avani
September/October புரட்டாசி purattaci
October/November ஐப்பசி aippaci
November/December கார்த்திகை karttikai
December/January மார்கழி markali
January/February தை tai
February/March மாசி maci
March/April பங்குனி pankuni