three letter words

 தமிழில் 3 எழுத்து வார்த்தைகள்

                                                தமிழில் 3 எழுத்து வார்த்தைகள்
அக்காElder Sister
அகம்Home
அங்கேThere
அணில்squirrel
அதன்accordingly
அந்தthose
அப்பாFather
அம்மாMother
அம்மிStone Grinder
அரசுGovernment
அருவிWater Falls
அருள்Grace/Mercy
அல்லிLily/Petal
அவர்He/His
அவரைCountry Beans
அவள்She/Her
அவுல்Kind of food
அழகிBeatiful Girl
அறம்Charity
அறிவுKnowledge
அறுவைsurgery/Cut
அன்புLove
அன்றுThat day
ஆடல்Dance
ஆந்தைOwl
ஆப்புWood Support
ஆமாம்Yes
ஆரம்Radius/Necklace
ஆவணிOne of Tamil Month
ஆவல்Wish
ஆறாம்Sixth
இகழ்Insult
இங்கேHere
இஞ்சிGinger
இடம்Place
இட்லிIdly
இதம்Smooth
இதழ்Petal
இதன்This
இந்தThis
இந்திHindi
இரவுNight
இருள்Night
இல்லைNot
இவர்He/This person
இறகுFeather
இறைவாOH God
இனம்Ethinicity/Breed
இன்றுToday
ஈட்டிPike/Spear
ஈதல்Give/Donate
ஈயம்Lead metal
ஈரம்Wet
ஈரோடுPlace in Tamilnadu
உடல்Body
உண்டிdejeuner/a treasury box
உண்டுgenerate/Make/Eat
உண்மைTruth
உணவுFood
உதவிHelp
உதவுHelp
உந்துPush
உப்புSalt
உயர்Height/Upper
உயிர்Bio
உயிரிorganism
உரம்fertiliser
உரல்mortar/wet grinder
உருகுMelt
உருமுRoar
உழவுFarming
உள்ளேInside
உறவுRelation
உறுதிassurance/Confirmation
உனதுYours
ஊக்குstimulate/Clip
ஊகம்Assumption/Guess
ஊட்டிPlace in Tamilnadu
ஊதல்Whistle
ஊர்திVechicle
ஊழல்Corruption
எங்கேWhere?
எட்டுEight
எதன்whereagainst
எதிர்Opposite
எந்தWhich?
எருதுBull
எருமைBuffalo
எல்லைBorder
எவர்Who?
எழுதுWrite
என்றுWhen?
என்னWhat?
ஏமம்Unknown
ஐந்துFive
ஐயம்Doubt
ஐயர்Bhramin
ஐவர்Five People
ஒப்பிRecite/Repeat
ஒருமைSingular
ஒன்றுOne
ஓடம்Ferry/Boat
ஓநாய்Wolf
கஞ்சிBroth/Gruel
கட்சிPolitical Party
கடமைDuty
கடல்Sea
கடலைPeanut
கடுகுMustard
கடும்Very Hard
கடுமைVery Hard
கடைசிAt last
கத்திKnife
கத்துShout
கதவுDoor
கதிர்Radiant/Mow
கந்துpillarist
கம்புStick
கயல்Kind of Fish
கயிறுRope
கரடிBear
கரம்Hand
கருமைBlack
கரூர்City
கவர்Envelop/Capture
கவலைSad
கவனிListen
கவிதாName
கவிதைPoem
கழுகுEagle
கழுதைDonkey
கற்கRead
கற்புVirgin
கனம்Weight
கன்றுCalf
கஜம்Yard
காகம்Crow
காட்சிVisual/Display
காட்டிCursor/Indicator
காத்துBreeze/Wind/Air
காதல்Love
காந்திGandhi
காயம்Hurt/Wound
காரம்Spicy
காலம்Time
காவேரிRiver Name
காற்றுBreeze/Wind/Air
கானம்Song
கிணறுBene/Steen
கிழவிOld Leady
கீற்றுStreak/Strip
குட்டிSmall
குட்டுcuff on the head
குட்டைShort
குடம்Kind of POT
குடல்Bowel
குடிசைHut
குடில்Hut
குடுமிTuft
குணம்Character/Morality
குத்துPunch
குதிரைHorse
குப்பிBottle
குப்பைDirt/Trash
குமரிPlace/Young leady
குயில்Cuckoo
குரல்Voice
குரான்Muslim Bible
குருதிBlood
குருவிchimney-swallow
குவளைCup
குழல்Flute
குளம்Pond
குறடுPincers/Pliers
குறள்Couplets
கூடல்Join
கெட்டBad
கெட்டிStrong
கேட்டAsked for
கேளாய்Can you listen
கேளிர்Listen
கைமாறுgood samaritan
கொக்குCrane
கொய்யாGuava
கொல்லிFire
கொழுசுAnklet
கொள்கைPrinciple
கொள்ளைDecoity
கோடாலிAxe
கோர்வைBunch
கோவில்Temple
சக்திEnergy
சகதிDirty
சங்குConch/Siren
சட்டிPot
சட்டைShirt
சட்னிChutniey
சண்டைFight
சதம்Hundreed
சந்திMeet
சந்துalleyway
சந்தைMarket
சமாளிAdjust
சரம்String/Series
சருகுDried Leaves/Onion Skin
சவால்Chellenge
சனல்Unknown
சாதம்Rice
சாதல்Die
சாதனைAchievement
சாந்திPatient
சாயல்Slightly/Likeness
சாரம்Gist/Extract
சாவடிBooth/Check post
சிந்துSpill
சிலர்Some people
சிவன்God
சிவானிName
சிறியSmall
சினம்Anger
சினிமாMovie
சீப்புComp
சுக்குDried ginger
சுட்டுintention/forefinger
சுத்திHammer
சுத்துRottate
சுபம்fortunateness/happiness / prosperity
சுயம்Self
சுருள்Coil/Becurl
சுவர்Wall
சூப்புSoup
சூழல்ambience
செலவுExpense
சென்னைChennai
சேதம்Loss
சேலம்Place name
சேவல்Rooster
சோதனைExperiment
சோப்புSoap
ஞாயிறுDay of the weak
டாலர்Dollar
டில்லிDelhi
டெல்லிDelhi
தங்கைSister
தஞ்சைPlace Name
தட்டுPlate
தடம்Route
தப்புWrong/Music Instrument
தம்பிBrother
தமிழ்Tamil
தயிர்Curd
தவளைFrog
தவறுWrong
தளம்Floor
தனதுHis thing
தாத்தாGrandfather
தாமரைLotus
தாளம்Music/Drum
திடீர்Sudden
திண்ணைPial/Porch
திருடுSteal
திறமைAbility
தீபம்Light
துணைவிWife/Helper
தும்புRope
தும்முSnez
துவரைSambar Beans
தூக்குLift/Death row
தூங்குSleep
தூபம்incense
தேகம்Body
தேசம்Nation
தொல்லைHaras
தோல்விLoose
நகம்Nile
நகர்City
நட்புFriendship
நம்புTrust
நயம்Chic/cheap
நல்லGood
நன்றிThanks
நாக்குTunk
நாகம்Nail
நாத்துRice seed
நான்குFour
நிலம்Land
நிலவுMoon
நீட்சிelongation/prolixity/lenghty
நீலம்Blue
நெற்றிForehead
நேசம்Friend
நேரம்Time
நேற்றுYesterday
பகல்Daytime
பங்குShare
பச்சைGreen
பசுமைGreenish
பஞ்சுCotton
படகுBoat
பட்சிBird
படம்Picture
பண்ணைFarm
பண்புCharacter
பண்மைPlural
பத்திPharagraph
பத்துTen
பந்திRow
பந்துBall
பயம்Fear
பயன்Usefulness
பயிறுKind of beans
பரிசுPresent/Complments
பலகைWood Board
பலம்Strength
பலர்Many people
பல்லிLizard
பழம்Fruit
பழனிPlace name
பள்ளிSchool
பறவைBird
பற்றுLike
பன்றிPig
பாக்குBeatlenut
பாகம்Part
பாசம்Moss/Duck Weed/Affection
பாட்டிGranmother
பாட்டுSong
பாடல்Song
பாண்டிPlace name
பாத்துCarefull
பாதம்Foot
பாப்பாBaby Girl
பாம்புSnake
பாரதிBharathi
பார்வைEye Sight
பாலம்Bridge
பிசாசுDevil
பிணம்Corpse/Cadaver
பிந்துBehind
பிரபுRich man
பிறகுAfterwords
பீகார்Place name
புகழ்Fame
புகார்Complain
புஞ்சைDry Cultivation
புடவைSaree
புத்திKnowledge
புதன்Day of the weak
புதிதுNew
புதியNew
புதிர்Quiz
புதினாMint leaf
புழல்A tube
புளுகுLie
புனல்Funnel/Catridge
புஜம்Hand
பூச்சிInsects
பூசனிMelon
பூசாரிPreast
பூட்டுLock
பெட்டிBox
பெயர்Name
பெரியBig
பேச்சுDialogue
பேட்டிinterview
பேத்திGranddaughter
பைபிள்Bible
பையன்Boy
பொந்துHole
பொருள்Things
பொறுமைBe patient
போட்டிCompetition
போர்வைBlanket
மகள்Daughter
மகன்Song
மகான்Saint
மகிமைGlory
மங்கைLeady
மஞ்சுCloud
மடல்Letter
மண்டிDepot/Sediment
மணல்Sand
மதம்Religion
மதுரைPlace name
மந்திMonkey
மந்தைHerd/Flock
மப்புHaze
மயிர்Hair
மயில்Peacock
மரம்Tree
மலம்corpros/feces
மலர்Flower
மல்லிcoriander seed
மனசுMind
மனதுMind
மனம்Mind/Grave
மனைவிWife
மாணவிGirl Student
மாதம்Month
மாதவிName
மாதிரிSample
மாமேதைGenius
மாயம்delusion
மானம்chastity
மிளகுPepper
முக்குnose
முட்டுDash
முட்டைEgg
முத்துPearl
முதல்First
முதலைcrocodile
முந்துOver take
மும்பைPlace
முரசுDrum
முருகாGod Name
முல்லைSweet jasmine
முழுகுDive/Submerge
முறம்winnow/Fan
மூவர்Three people
மூன்றுThree
மெட்டிFoot rim
மேகம்Sky
மேளம்Drums
மேன்மைsublimity/distinction
மொத்துBeat/Strike
மோகன்Name
மோசம்Worst
மோதல்Hit
யுகம்World
யோகம்Luck
ரசம்Rasam
ரயில்Train
ரஜினிRajini
ராகம்Music Beat
ரோசம்***
லட்டுKind of sweet
வசதிConfort/Facility
வண்டிBandy
வம்புGossip/tattle
வரகுRaggee/its straw
வரவுIncome
வலம்Right side
வளம்Resource/Fertile
வனம்Forest
வாத்துDuck
வானம்Sky
வானில்Sky
வானிலைWeather
விசால்Name
விசில்Whistle
விமலாName
விரல்Finger
பணம்Money/Currency
பெருமைFame
மடம்Mutt/Monastery
முகர்Smell
முடிவுEnd
முயல்Rabit
மூக்குNose
மூச்சுBreath
மொந்தைa vessel
மோசடிCheat
லாபம்Income
வட்டிIntrest
வயல்Field/Farm land
வாக்குVote
வாங்குBuy
வாசம்Smell
வாந்திVomit
வாபஸ்getback
வாரிசுHeir
விறகுFire wood
விஜய்Vijay
விஷம்Pioson
வீங்கிSwell
வீங்குSwelled
வெட்டிtome
வெட்டுCut
வெண்டைLeadyfinger
வெண்ணைButter
வெண்மைWhitie
வெள்ளிDay of theweak/Silver
வெள்ளைWhite
வெளியேOutside
வெற்றிWin/Victory
வேகம்Fast
வேங்கைTiger
வேட்டிTamil Dress
வேட்டுBom
வேட்டைHunting
வேடம்Make up/garb
வேடன்Hunter
வேதம்sacred writing/Veda
வேதனைPainful
வேம்புNeem tree
வேஷம்dissemble
வைகாசிTamil Month
ஜட்டிInner dress
ஜாலம்Magic
See also  உலர்ந்த மாம்பழ பொடியின் நன்மைகள்.