ஆஸ்திரேலியா நாட்டின் தலைநகரம்

ஆஸ்திரேலியா நாட்டின் தலைநகரம் Astireliya nattin talainakaram

ஆஸ்திரேலியாவில் எட்டு தலைநகரங்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் துணை தேசிய அளவில் உள்ளன. மெல்போர்ன் 1901 முதல் 1927 வரை ஆஸ்திரேலியாவின் கூட்டமைப்பின் தலைநகராக இருந்தது. 1927 இல் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து கான்பெர்ரா தேசிய தலைநகராக இருந்து வருகிறது.

250px Civic from Mt Ainsle

ஐன்சுலீ மலையிலிருந்து நகர மையத்தின் காட்சி – டெல்சுட்ரா கோபுரம் பின்னணியில் காணலாம்

நியூ சவுத் வேல்ஸ்சிட்னி

250px Sydney Skyline from the Manly Ferry

சிட்னி மைய வணிக மாவட்டத்தின் தொடுவானக் காட்சி

விக்டோரியாமெல்பேர்ண்

250px Yarra River in summer

யர்ரா ஆற்றிலிருந்துமெல்பேர்ண் தொடுவானக் காட்சி

குயின்ஸ்லாந்துபிரிஸ்பேன்

250px Brisbane from Kangaroo Point2

பிரிஸ்பேனின் மைய வணிக மாவட்டம் – முன்னணியில் இசுடோரி பாலத்தைக் காணலாம்

மேற்கு ஆஸ்திரேலியாபேர்த்

250px Perth CBD from air

வானிலிருந்து பேர்த்தின் மைய வணிக மாவட்டம்

தெற்கு ஆஸ்திரேலியாஅடிலெய்டு

250px Elder Park on the River Torrens

எல்டர் பூங்காவிலிருந்து டோரென்சு ஆற்றுக்கரை

தாசுமேனியாஹோபார்ட்

250px Hobart Marina MTWellington

ஹோபார்ட்டின் நகரப்பகுதியும் வெல்லிங்டன் மலையும்

வட ஆள்புலம்டார்வின்மாநிலத் தகுதி எட்டவில்லை

250px Darwin CBD 2005

டார்வின் நகர மையப்பகுதி

See also  தமிழில் evion மாத்திரையின் பயன்கள்