cityunionbank

சிட்டி யூனியன் வங்கி- வேலைவாய்ப்பு…..

  • சிட்டி யூனியன் வங்கி, வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை அறிவியதுள்ளது.(துணை பொது மேலாளர் பணிக்கு )
  • சென்னை சிட்டி யூனியன் வங்கி துணை பொது மேலாளர் பதிவிற்காக இரண்டு காலியிடங்கள் உள்ளன.

https://www.cityunionbank.com/ இந்த இணையதளத்தை பயன்படுத்தி துணைமேலாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

பணி                                          : துணை பொது மேலாளர்
கல்வி தகுதி                                : சி.ஏ, சி.எஸ், ஐ.சிடபுள்யூ.
வேலைக்கான இடம்                   : கும்பகோணம்                                                        மொத்த காலியிடங்கள்               : 01                                                                      விண்ணப்பிக்க துவக்க தேதி      : 27.01.2021                                                    விண்ணப்பிக்க இறுதி தேதி        : 20.02.2021 02.

சிட்டி யூனியன் வங்கியில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உதவி பொது மேலாளர் (Assistant General Manager) பணிக்கான காலியிடங்கள்,

பணி                                        – உதவி பொது மேலாளர்                                    கல்விதகுதி                              – சி.ஏ, சி.எஸ், ஐ.சிடபுள்யூ.                                    வேலைக்கான இடம்                 – கும்பகோணம்                                                          மொத்த காலியிடங்கள்             – 01                                                                            விண்ணப்பிக்க துவக்க தேதி    – 27.01.2021                                                                  விண்ணப்பிக்க இறுதி தேதி      – 20.02.2021

See also  தமிழக அரசியலில் ரஜினிகாந்த் குழப்பம்