இந்தியாவின் சுதந்திர தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாடு முழுவதும் மத ரீதியாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியா தனது 75வது சுதந்திர தினத்தை ஆகஸ்ட் 15, 2022 அன்று கொண்டாடுகிறது.

இந்த நாளில் இந்திய மக்கள் கடந்த காலத்தில் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தலைவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். இந்த நாள் இந்தியா முழுவதும் கொடியேற்றும் விழாக்கள், பயிற்சிகள் மற்றும் இந்திய தேசிய கீதமான ஜன கண மன பாடலுடன் குறிக்கப்படுகிறது.

2022 ஆம் ஆண்டு 75 வது சுதந்திர தினத்தை குறிக்கிறது, இது நாட்டில் நடந்து வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் கொண்டாடப்படும்.

happy independence day quotes in tamil

happy independence day quotes in english