இந்தியாவின் குடியரசு தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26-ஆம் தேதியில் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தினம் 1950 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் அரசியல் முறையான குடியரசு முறையை ஏற்பாடு செய்த தினத்தை குண்டுவிக்கின்றது. இந்த தினம் இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் சுதந்திரத்தையும், அரசியல் முறையையும் கொண்டாடுவதற்கான ஒரு முக்கிய தினமாகும். இந்த தினத்தில் இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பல்வேறு விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. இதில் முக்கியமாக தேசிய கொடி ஏற்றப்படுகின்றது மற்றும் அதனுடன் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. இது இந்தியாவின் அரசியல் முறையையும், சுதந்திரத்தையும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவதற்கான ஒரு முக்கிய தினமாகும்.

குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்

 1. குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!
 2. இந்த குடியரசு தினத்தில் இந்தியாவின் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவோம்!
 3. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் பெருமையை அழகியது!
 4. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள்!
 5. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு வாழ்த்துக்கள்!
 6. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் மகிழ்ச்சிக்கு வாழ்த்துக்கள்!
 7. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் பெருமைக்கு வாழ்த்துக்கள்!
 8. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வளர்ச்சியை அழகியது!
 9. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் மகிழ்ச்சியை அழகியது!
 10. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வெற்றியை அழகியது!
 11. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் பெருமையை கொண்டாடுவோம்!
 12. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வளர்ச்சியை கொண்டாடுவோம்!
 13. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவோம்!
 14. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வெற்றியை கொண்டாடுவோம்!
 15. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் பெருமையை கொண்டாடுவோம்!
 16. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வளர்ச்சியை கொண்டாடுவோம்!
 17. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவோம்!
 18. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வெற்றியை கொண்டாடுவோம்!
 19. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் பெருமையை கொண்டாடுவோம்!
 20. இந்த குடியரசு தினத்தில் நமது தேசத்தின் வளர்ச்சியை கொண்டாடுவோம்!

I hope these wishes help you to celebrate Republic Day in a special way! 🇮🇳

குடியரசு தின கவிதைகள்

 • குடியரசு தினம் வந்தது மகிழ்ச்சி,
  இந்தியாவின் மகிழ்ச்சி அதிகம்.
  சுதந்திரம் பெற்ற நாள் இது,
  நமது தேசத்தின் பெருமை அதிகம்.
 • குடியரசு தினம் வந்தது மகிழ்ச்சி,
  நமது தேசத்தின் வெற்றி அதிகம்.
  சுதந்திரம் பெற்ற நாள் இது,
  நமது தேசத்தின் பெருமை அதிகம்.
See also  kaalai vanakkam

குடியரசு தின பொன்மொழிகள்

 1. குடியரசு தினம் வாழ்த்துகள்! இந்தியாவின் மகாத்மா காந்தி வாழ்த்துக்கள்!
 2. குடியரசு தின நீண்ட காலமாக எமது இந்தியாவின் உயிர் போல இருக்கட்டும்.
 3. குடியரசு தினம் இனிதே இந்தியாவின் சக்தி மற்றும் பெருமையை நினைவில் கொள்ளுகின்றேன்.
 4. இந்தியாவின் குடியரசு தினம் நம் உழைந்த இந்தியாவின் அழகுக்கு அழகாக இருக்கட்டும்.
 5. குடியரசு தினம் நம் இந்தியாவின் ஒருவரையும் விமர்சிக்காதே, அனைத்துவரையும் காதுகள் விரிக்காதே.
 6. குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்! இந்தியாவின் பெருமையை உங்கள் வாழ்வில் அந்நியாயமாக வெளிப்படுத்துகின்றோம்.
 7. குடியரசு தினம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கள் இந்தியாவின் ஆரம்பம் மற்றும் பொருளாதாரம் அனுபவிக்க உதவுகின்றது.
 8. குடியரசு தினம் இந்தியாவின் விசாரணை மற்றும் உலகாநாயக அறிவியல் புத்தகங்களை அழகாக உள்ளதாக அமைத்துக் கொள்கின்றேன்.
 9. குடியரசு தின நீங்கள் எங்கள் இந்தியாவின் ஒரு அமைதி மற்றும் உயிரின் அன்பை அனுபவிக்க உதவ விரும்புகின்றேன்.
 10. குடியரசு தின உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்தியாவின் ஆரம்பத்தை நினைவில் கொள்ளுகின்றேன். இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!

Categorized in: