தற்போது தமிழக அரசு வெளியீட்டு உள்ள அரசு பணிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்கள். தமிழக முழுவதும் பல்வேறு பணியிடங்களை நிர்ப்ப்புவதற்க்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியாகி உள்ளது. தகுதி மற்றும் விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கீழ் உள்ள இணையதள முகவரியை பயன்படுத்தி கொள்ளவும்.

CompanyPostApplyEnd Date
TNPSC625Click Here03.05.22
Alagappa UniversityVariousClick Here01.05.22
TNPSC16Click Here30.04.22
TNHRCE09Click Here30.04.22
District Collector OfficeVariousClick Here30.04.22
TNHRCEVariousClick Here30.04.22
TNPSC7,301Click Here28.04.22
TNHRCEVariousClick Here26.04.22
TNHRCEVariousClick Here26.04.22
TNHRCEVariousClick Here26.04.22
TNHRCE06Click Here25.04.22
TNHRCEVariousClick Here25.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TNHRCE04Click Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TN Social Defence DeptVariousClick Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TNHRCE07Click Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here22.04.22
TNHRCEVariousClick Here21.04.22
TNHRCEVariousClick Here21.04.22
Bharathidasan UniversityVariousClick Here20.04.22
Madurai Kamaraj University23Click Here20.04.22
TNHRCEVariousClick Here15.04.22
TANGEDCO153Click Here15.04.22
Madurai Kamaraj UniversityVariousClick Here13.04.22
Alagappa UniversityVariousClick Here13.04.22
TN DHS12Click Here13.04.22
TN TETVariousClick Here13.04.22
TN Fisheries DeptVariousClick Here12.04.22
Alagappa UniversityVariousClick Here12.04.22
DCPUVariousClick Here12.04.22
Alagappa UniversityVariousClick Here11.04.22
GRI DindigulVariousClick  Here11.04.22
DCPUVariousClick Here11.04.22
Bharathiar UniversityVariousClick Here10.04.22
DCPUVariousClick Here10.04.22
TANGEDCO70Click Here10.04.22
TN DHSVariousClick Here09.04.22
TNHRCE06Click Here08.04.22
TN Public Relation DeptVariousClick Here08.04.22
TN Public Relation DeptVariousClick Here08.04.22
TNJFUVariousClick Here08.04.22
DCPUVariousClick Here08.04.22
Bharathidasan UniversityVariousClick Here08.04.22
TANGEDCOVariousClick Here08.04.22