சூரிய ஒளியில் அல்லது வளிமண்டலத்தில் வேறு சில நீர் துளிகளால் மழை பெய்யும் போது மட்டுமே வானத்தில் ஏழு வண்ணங்களில் ஒரு வில் அல்லது வில் தெரியும். வானவில்லின் தோற்றம் பிரதிபலிப்பு, ஒளிவிலகல் மற்றும் சிதறல் செயல்முறையின் காரணமாக நிகழ்கிறது, இது வானத்தில் ஒரு வானிலை தோற்றமாகும். சூரியனுக்கு எதிரே வானத்தில் தோன்றும் சூரிய ஒளியால் வானவில் உருவாகிறது.

வானவில் பார்வையாளருக்கு எந்த இடத்திலும் தெரியவில்லை. ஒளி மூலத்தின் எதிர் திசையில் இருந்து எப்படியாவது 42 டிகிரி கோணத்தில் இருந்து பார்க்க முடியும். துளிகளிலிருந்து வரும் வண்ணம் அதிலிருந்து எந்த ஒரு வண்ண ஒளியையும் அனுப்ப அனுமதிக்கிறது, இதனால் வண்ண மாறுபாடுகளைக் காண்கிறோம்.

வானவில்லின் ஏழு வண்ணங்கள் வரிசையில்

சிவப்பு
ஆரஞ்சு
மஞ்சள்
பச்சை
நீலம்
கருநீலம் 
வயலட்

தலைகீழ் வண்ண வரிசையில் இருக்கும் “VIBGYOR” என்ற வார்த்தையை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் வானவில் வண்ணங்களின் வரிசையை நாம் எளிதாக நினைவில் கொள்ளலாம் அல்லது “ராய்” என்பதை நினைவில் கொள்ளலாம். ஜி. பிவ்”.

See also  tnpsc group1 notification