உலர் ஆப்ரிகாட் பழங்களின் நன்மைகள்

ஆப்ரிகாட் பழங்கள் குளிர் பிரதேசங்களில் விளையக்கூடியது ஒன்று. இந்த விலை இன் நம் நாட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது. இந்தப் பழங்களை உலர்ந்த பழங்களாக சாப்பிட்டு வருகின்றன. உலர்ந்த பழங்கள் என்றால் அது பழத்திலுள்ள நீர்ச்சத்துக்களை நீக்கப்பட்டு இருக்கும். அதேபோல் ஆப்ரிகாட்…

Continue reading