ஓமி

பயன்பாடு: ஓமி பயன்பாடுக்கான / Omee Capsule பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது: அமில வயிற்றில் நெஞ்செரிச்சல் வயிற்று வலி காஸ்ட்ரோஈசோபேகியல் எதிர்வினை நோய் வயிற்று துயரத்தில் வயிற்றில் ஒரு கசப்பான திரவம்…

Continue reading