கசகசவின் பயங்கள்

‘khus khus‘ என இந்தி மொழியிலும், ‘gasagasalu‘ என தெலுங்கு மொழியிலும், ‘kasa kasa‘ என தமிழ் மொழியிலும், ‘kas kas‘ என மலையாள மொழியிலும், ‘gasegase‘ என கன்னட மொழியிலும், ‘posto‘ என வங்காள மொழியிலும், ‘khush khush‘ என…

Continue reading