கந்த சஷ்டி கவசம்-kantha sasti kavasam lyrics in tamil

ஸ்ரீ தேவராய சுவாமிகள் இயற்றிய கந்த சஸ்தி கவசம் முருகனின் அருளைப் பெற உதவுகிறது. இது ஒரு அரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க பொக்கிஷமாகும், இது அன்றாட வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற உதவுகிறது. கந்த சஸ்தி கவசம் என்ற நூலில் ஆசிரியர் முருகப்பெருமானின் அருளைப்…

Continue reading