வெங்காயம் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

வெங்காயத்தின் நன்மைகள் அவற்றின் அமைப்பு மற்றும் சுவைக்கு அப்பாற்பட்டவை. இது அதன் வலுவான சுவை மற்றும் கூர்மையான, கடுமையான சுவைக்காக அறியப்படுகிறது. வெங்காயத்தில் வைட்டமின் பி6 மற்றும் சி, ஃபோலேட், இரும்பு மற்றும் பொட்டாசியம் ஆகியவை நிறைந்துள்ளன. அவை அல்லியம் மற்றும்…

Continue reading