தனுசு ராசி 2023

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டு பலனளிக்கக்கூடும், ஏனெனில் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சனி இரண்டாவது வீட்டில் இருக்கிறார். இருப்பினும், ஜனவரி 17 ஆம் தேதி, சனி மூன்றாவது வீட்டிற்குச் செல்கிறார், இது உங்கள் தைரியத்தையும் வலிமையையும் மேம்படுத்தும். நீங்கள் வெளியூர் மற்றும்…

Continue reading