நொச்சி இலை எப்படி இருக்கும்

நொச்சி இலை – அற்புதமான மூலிகை

நொச்சி தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது. இது இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் காணப்படுகிறது மற்றும் பேனிகல் மஞ்சரிகளில் காணப்படும் அதன் வெளிர் ஊதா நிற மலர்களால் எளிதில் அடையாளம் காண முடியும். நொச்சி இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு பெயர்களில்…