அயிகிரி நந்தினி பாடல்வரிகள் தமிழில்

gpkumar 0 Comments 7

அம்மன் : அசுரர்களில் ஒருவனான மகிஷாசூரன் கடுமையாக தவம் சேது இருந்தான்.. தவத்தின் பலனாக ஒரு பெண்ணால் மற்ற யாராலும் தன்னை அழிக்க முடியாதபடி வரம் ஒன்று பிரம்ம தேவனிடம் கேட்டார்.. தவத்தின் பலனாக பிரம்மதேவன் அந்த வரத்தை அவருக்கு அளித்தார்…….

Continue reading