டோலோ 650 பயன்பாடுகள் | Dolo 650 uses in Tamil

மருந்து என்பது சிகிச்சை ஒரு நோயை குணப்படுத்த அல்லது நோய் வராமல் தடுக்க, பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருள் ஆகும். மருந்தை பயன்படுத்தி சிகிச்சை அளிப்பது மருத்துவத் துறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.. மற்றும் நோய் வராமல் இருக்க மாத்திரைகள் உட்கொண்டு மீண்டும்…

Continue reading