Indian Navy Recruitment 2022 – 2500 Sailor

இந்திய கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2022 – 2500 மாலுமி (AA & SSR) பதவி இந்திய கடற்படை இந்த ஆண்டு 2500 மாலுமி (AA & SSR) வேலைகளை 2022-ல் வெளியிடும். காலியிட விவரங்களில் ஆர்வமுள்ள மற்றும் அனைத்து தகுதி நிபந்தனைகளையும்…

Continue reading