மகேந்திரா பொருத்தம் mahendra porutham meaning in tamil

மகேந்திரப் பொருத்தம் நீண்ட ஆயுள், செல்வம் மற்றும் சந்ததிக்காக கருதப்படுகிறது. இதன்படி குடும்பத்தில் குழந்தைகளும், சுபிட்சமும் உண்டாகும். மேலும், கணவன் தனது மனைவியையும் அவர்களின் குழந்தைகளையும் உலகத்தின் தீமையிலிருந்து பாதுகாக்கும் திறனைக் கொண்டிருப்பான், மேலும் அவர்களுக்கு பொருள் மற்றும் நிதி வழங்குகிறான்….

Continue reading