மாறா-ஓரு அறை உனது வீடியோ சாங்

பாடல்: மாறா ஓரு அறை இசை அமைப்பாளர்: கிப்ரான் குரல்கள்: யாசின் நிசார், சனா மொயுட்டி பாடல்: தாமரை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்: கிப்ரான் தயாரித்து ஏற்பாடு செய்தார் மாண்டோலின், பான்ஜோ, ருவான், ஆட்: எஸ்.எம்.சுபானி சரங்கள் கருவி: ரிது வைசாக் இசை…

Continue reading