சர்வதேச உலக தொழிலாளர் தினம்

என் தந்தை, தாய், சகோதரன் எனது உறவினர்கள் என அனைத்து சொந்தங்களுக்கும் இந்த மே தினமான தொழிலாளர்தினத்தின் வாழ்த்துக்களை இந்த செய்தியின் வாயிலாக தெரிவித்து கொள்கிறேன். செய்யும் தொழிலே தெய்வம், உழைக்கும் மக்களின் உன்னதமான தினம் என்றும் உழைக்கும் கரங்களை போற்றி…

Continue reading