சிறு/குறு விவசாயி சான்றிதழை ஆன்லைனில் எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது

சிறு/குறு விவசாயி சான்றிதழை ஆன்லைனில் எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது” என்பதை பார்க்க போகிறோம், இது அரசாங்கத்தின் கீழ் பல்வேறு திட்டங்களின் பயனாளர்களுக்கு பயனளிக்கும். இது விவசாயிகளுக்கு கடன் பெறவும், நிலத்தில் பயிரிடப்படும் பல்வேறு கார்ப்ஸில் மானியத் தொகையைப் பெறவும் உதவுகிறது. இது தமிழில்…

Continue reading