பொங்கல் கோலம் 2022

கோலம் என்பது தென்கிழக்கு இந்தியாவில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள தமிழ் இந்து பெண்களால் உருவாக்கப்பட்ட தினசரி பெண்களின் சடங்கு கலை வடிவமாகும். ஒவ்வொரு நாளும் விடிவதற்கு முன், பிரம்ம முஹூர்த்தத்தின் போது (பிரம்மாவும் மற்ற தெய்வங்களும் பூமிக்கு அவதரிக்கும் நேரம் என்று…

Continue reading