திருக்கருகாவூர் கோவில் வரலாறு தமிழில்

கர்ப்பரக்ஷாம்பிகை கோயில் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பழமையான கோயிலாகும். கர்ப்பரக்ஷாம்பிகை தேவி பெண்களின் மலட்டுத்தன்மையை குணப்படுத்தும் சக்தியின் ஒரு வடிவமாகும், மேலும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு சுகப்பிரசவத்தை ஆசீர்வதிக்கிறாள். ‘கர்ப்ப’ என்றால் கர்ப்பம், ‘ரக்ஷா’ என்றால் ‘பாதுகாக்க’ மற்றும் ‘அம்பிகை’…

Continue reading