திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் கவிதை

இந்த பந்தத்தில் அளவில்லா இன்பத்தை பெற அன்பான திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் அன்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி உங்கள் வாழ் முழுவதும் நிரம்பி இருக்க வாழ்த்துகிறோம் . இறைவன் ஆணையிட்ட விதியின் படி இணையவிருக்கும் இதயங்கள் என்றும் சந்தோசமாக இருக்க வாழ்த்துக்கள் செல்வங்கள்…

Continue reading

திருமண நாள் வாழ்த்து கவிதை

திருமண நாள் வாழ்த்து கவிதை வாழ் நாள் எல்லாம் இதே நெருக்கம், அன்பு, மகிழ்ச்சியுடன் நீடித்து வாழ இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள். அழகான வாழ்க்கை இது.. அன்போடும் அறிவோடும் ஆண்டாண்டு வாழ்ந்திடுக..! இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள். இணை பிரியா…

Continue reading