80+ மரங்களின் பெயர்கள்

80+ மரங்களின் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்

வரலாற்று காலத்திலிருந்தே, தமிழ் கலாச்சாரம் இயற்கையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது, மரங்களை வளர்ப்பது மற்றும் அவற்றை வணங்குவது கூட. வெப்பமண்டலத்தில் வளரும் மரங்கள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படுகின்றன. எனவே, நீங்கள் தமிழில் மரங்களின் பெயர்களைத் தேடுகிறீர்களானால், உங்களுக்காக ஒரு பட்டியலை நாங்கள் தயார் செய்துள்ளோம்.

English Name: Apple tree

Tamil Name: ஆப்பிள்  மரம்

tree

English Name: pomegranate

Tamil Name: மாதுளை மரம்

tree

English Name: guava tree

Tamil Name: கொய்யா மரம்

fruit 4357388 960 720

English Name: Date tree

Tamil Name: பேரீச்சை மரம்

date 2033537 960 720

English Name: Banana tree

Tamil Name: வாழைமரம்

bananas 404536 960 720

English Name: Citrus Reticulata

Tamil Name: ஆரஞ்சு மரம்

oranges 1545036 960 720

English Name: Custard Tree

Tamil Name: சீதா மரம்

custered%2Bapple

English Name: Star Gooseberry Tree

Tamil Name: நெல்லிக்காய் மரம்

berry 1762418 340

English Name: Apricot

Tamil Name: சர்க்கரை பாதாமி மரம்

aprikot

English Name: Citrus Aurantium

Tamil Name: நார்த்தங்காய் மரம்

narthangai

English Name: Fig Tree

Tamil Name: அத்திமரம்

fig tree 4432035 1280

English Name: Mango Tree

Tamil Name: மாமரம்

mango 2562592 340

English Name: Jackfruit Tree

Tamil Name: பலாமரம்

jack

English Name: Citrus sinensis

Tamil Name: சாத்துக்கொடி மரம்

images

English Name: Palm Tree

Tamil Name: பனைமரம்

plum%2Btree

English Name: Pear Tree

Tamil Name: பேரிக்கா மரம்

pears 3551584 960 720

English Name: Plum Tree

Tamil Name: ஊட்டி ஆப்பிள் மரம்

plum 4344623 960 720

English Name: Chikoo Tree

Tamil Name: சப்போட்டா மரம்

sapodilla 5303029 960 720

English Name: Jambolan Tree

Tamil Name: நாவல் மரம்

jamboo

English Name: Coconut Tree

Tamil Name: தென்னை மரம்

coconut tree 3703529 1280

English Name:  Lemon/Lime Tree

Tamil Name: எலுமிச்சை மரம்

24ed182f4f4fbb40068dc65931043c0ebb0c6e70

English Name:  Cashew Tree

Tamil Name: முந்திரி மரம்

cashew fruit 317298 340

English Name: Papaya Tree

Tamil Name: பப்பாளி மரம்

nutrition 2375110 340

English Name: Wood Apple Tree

Tamil Name: விளாமரம்

Limonia acidissima in Bangladesh 1

English Name: Drumstick Tree

Tamil Name: முருங்கை மரம்

Drumstick flowers on a tree 202387

 

English Name: Banyan Tree

Tamil Name: ஆலமரம்

banyan tree 1049021 340

English Name: Prosopis juliflora tree

Tamil Name: சீமை கருவேல மரம்

%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2599%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25B2%25E0%25AE%25BF

English Name: Castor bean tree

Tamil Name: ஆமணக்கு or ஆமணக்கு எண்ணெய் மரம்

Castor%2Bbean%2Btree

English Name: Kapok tree

See also  இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாவட்டம்-Intiyavin mikapperiya mavattam

Tamil Name: இலவம் பஞ்சு மரம்

Kapok%2Btree

English Name: Almond Tree

Tamil Name: பாதாம் மரம்

Almond%2BTree

English Name: Arecanut Tree

Tamil Name: பாக்கு மரம்

Arecanut%2BTree

English Name: Babool Tree

Tamil Name: வேலமரம்

Babool%2BTree

English Name: Bamboo Tree

Tamil Name: மூங்கில் மரம்

bamboo 756805 960 720

English Name:  Melia dubia or Melia azedarach

Tamil Name: மலைவேம்பு

%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%2588%25E0%25AE%25B5%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%2581

English Name: Curry leaf tree

Tamil Name:கறிவேப்பிலை மரம்

 

curry leaf 5373239 340

English Name: Eucalyptus tree

Tamil Name: தைல மரம்

images%2B%25281%2529

English Name: Ber Tree/jujube

Tamil Name: இலந்தைமரம்

jujube 931589 960 720

English Name: Peepal Tree/Sacred fig

Tamil Name: அரசமரம்

Peepal%2BTree

English Name: Margosa/Neem Tree

Tamil Name: வேப்பமரம்

Neem %2528Hindi %25E0%25A4%25A8%25E0%25A5%2580%25E0%25A4%25AE%2529 %25284656397993%2529

English Name: Portia Tree

Tamil Name: பூவரசமரம்

Portia%2BTree

English Name: Teak Tree

Tamil Name: தேக்கு மரம்

teak tree 253195 960 720

English Name: Tamarind tree

Tamil Name: புளிய மரம்

Tamarind%2Btree

English Name: Sandal tree

Tamil Name: சந்தனமரம்

Sandal%2Btree

English Name: Bay Leaf tree

Tamil Name: பிரிஞ்சி இலை மரம்

Bay%2BLeaf%2Btree

English Name: Cinnamon tree

Tamil Name: பட்டை மரம்

Cinnamon%2Btree

English Name: Mimusops elengi (Bakula) Tree

Tamil Name: மகிழ மரம்

%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25B4%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D

English Name: Red Sanders Tree

Tamil Name: செஞ்சந்தன மரம் or சந்தன வேங்கை

%25E0%25AE%259A%25E0%25AF%2586%25E0%25AE%259E%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259A%25E0%25AE%25A8%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25A9%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D

English Name: Vitex negundo

Tamil Name: நொச்சி

English Name: Bael tree

Tamil Name: வில்வமரம்

%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D

English Name: Rubber tree

Tamil Name: ரப்பர் மரம்

%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%258D%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D

English Name: Cedar/ fir tree

Tamil Name: தேவதாரு மரம்

fir 2288229 960 720

English Name: Ebony tree

Tamil Name: செங்கருங்காலி or முள் கருங்காலி

%25E0%25AE%259A%25E0%25AF%2586%25E0%25AE%2599%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2599%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25B2%25E0%25AE%25BF

English Name: Ebony tree

Tamil Name: கருங்காலி

%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2599%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25B2%25E0%25AE%25BF

English Name: Prosopis cineraria

Tamil Name: வன்னி மரம்

Vanni maram branch

English Name: Gulmohar tree

Tamil Name: கொன்றை மரம்

Gulmohar%2Btree

English Name: Jute

Tamil Name: சணல்

Jute Field Bangladesh %25287749587518%2529

English Name: Neolamarckia cadamba/burflower-tree

Tamil Name: கடம்ப மரம்

Neolamarckia%2Bcadamba

English Name: Mahua/Madhuca longifolia

Tamil Name: இலுப்பை மரம்

madhuca longifolia 332882 1280

English Name: Senna auriculate Tree

Tamil Name: ஆவாரம் பூ மரம்

Avarampoo flower 2

English Name: Mast tree/weeping Ashoka tree

See also  உலர் திராட்சை பழத்தின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்..!

Tamil Name: அசோக மரம்

Mast%2Btree

English Name: Oaktree

Tamil Name: ஓக் மரம்

court oak 2314686 1280

English Name: Casuarina tree

Tamil Name: சவுக்கு மரம்

Casuarina%2Btree

English Name: Morinda tree

Tamil Name: நுணா மரம்

nature 5636709 1280

English Name: Arjuna tree

Tamil Name: மருத மரம்

Arjuna%2Btree

English Name: Pongamia Pinnata

Tamil Name: புங்கமரம்

Pongamia%2BPinnata

English Name: black walnut tree

Tamil Name: வால்நட் மரம்

black%2Bwalnut%2Btree

English Name: manila tamarind/Pithecellobium dulce Tree

Tamil Name: கொடுக்காய்ப்புளி மரம்  Or கொடிக்கலிகாய்

%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258A%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25B3%25E0%25AE%25BF%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D

English Name: Elaeocarpus ganitrus

Tamil Name: ருத்ராட்ச மரம்

Elaeocarpus%2Bganitrus

English Name: Calophyllum inophyllum

Tamil Name: புன்னை மரம்

Calophyllum%2Binophyllum

English Name: Agarwood Crassna

Tamil Name: அகில் மரம்

Agarwood%2BCrassna

English Name: Tree jasmine

Tamil Name: மரமல்லி

%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B2%25E0%25AE%25BF

English Name: Giant sequoia

Tamil Name: Giant sequoia

Giant%2Bsequoia

English Name: Dragon blood tree

Tamil Name: Dragon blood tree

Dragon%2Bblood%2Btree

English Name: The Maple Tree

Tamil Name: The Maple Tree

mapl

English: Traveler’s tree

Tamil:   விசிறிவாழை

travelers tree 1814746 1280

English : Pterocarpus marsupium

Tamil: வேங்கை

33078884586 7d78eb85da b

 

English: Terminalia chebula

Tamil: கடுக்காய் மரம்

kadukkai

English: Cherry trees

Tamil: செர்ரி மரம்

cherries 4893339 960 720

English: Tulip tree

Tamil: துலிப் மரம்

liriodendron tulipifera 2010212 1280

English: Bougainvilleeae

Tamil: காகிதப்பூ

bougainvillea 833404 640