தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் முகூர்த்தங்கள் மிகவும் முக்கியமானவைகள். அவை திருமணத்தில், வீட்டில் குடியுரிமை கொண்டுள்ளவர்கள் தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான பகுதிகள் அல்லது வாழ்க்கையில் நடக்கும் விஷயங்களை வலிமைப்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு வழியும் ஒரு சிறப்பு முகூர்த்தம் உள்ளது. இது பொதுவாக ஒரு நாள் அல்லது நேரத்தில் நடந்து கொண்டால் நல்ல பரிகாரம் கிடைக்கும் என்று பொருள்.

வளர்பிறை முகூர்த்தம் என்பது இந்த பகுதியில் ஒரு சிறப்பு முகூர்த்தம் ஆகும். இது முதல் முறையாக ஒரு விவாகமான விசயமாக புரியும் முகூர்த்தம். வளர்பிறை(Valarpirai Muhurtham Dates) என்பது ‘வளரும் நாள்’ என்ற பொருளை கொண்டது. இந்த முகூர்த்தத்தில் கடைசியாக மாதம் முழுவதும் வளர்பிறை காலமாகும்.

வளர்பிறை முகூர்த்தம் அதிக பொருள் பலன்களை வழங்கும் என்பது நமக்கு தெரியும். இது நல்ல மனிதர்களுக்கு புதுமை, வளர்ச்சி, சம்பாத்தியின் மகிமையை வழங்கும். திருமணம், குழந்தை பெறுதல், வாழ்க்கையில் புதுமை ஏற்படுத்தும் நாள்கள் இது ஆகும்.

வளர்பிறை முகூர்த்தம் நல்லது அல்லது கெட்டது என்பது வலிமைப்படுத்துவதில் மற்றும் வழக்கமாக உருவாக்கப்படுகின்றது. இதன் விளக்கம் உடனே முகூர்த்தம் நடக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் முகூர்த்தங்கள் மிகவும் முக்கியமானவைகள். அவை திருமணத்தில், வீட்டில் குடியுரிமை கொண்டுள்ளவர்கள் தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான பகுதிகள் அல்லது வாழ்க்கையில் நடக்கும் விஷயங்களை வலிமைப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் மனிதர்கள் அனைவரும் பெரும் வாழ்க்கையை அடைய முடியும்.

ஆக, வளர்பிறை முகூர்த்தம் ஒரு விசாரித்துப் பார்க்கத் தீர்வுகள் அளித்துள்ள விஷயம். இதன் மூலம் மனிதர்கள் பலன்களை பெற முடியும் என்பது உண்மையாகவே உள்ளது. இது தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு அசைவுக்கு மற்றும் வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியமான சிறப்பு முகூர்த்தம் ஆகும்

Valarpirai Muhurtham – சுப முகூர்த்த தினங்கள் – 2024 (* என்பது வளர்பிறை முகூர்த்தம்)

2024 – ஜனவரி மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

ஜனவரி 21 – தை 7 – ஞாயிறு *

See also  பெளர்ணமி - Pournami 2024

ஜனவரி 22 – தை 8 – திங்கள் *

ஜனவரி 24 – தை 10 – புதன் *

2024 – பிப்ரவரி மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

பிப்ரவரி 1 – தை 18 – வியாழன்

பிப்ரவரி 2 – தை 19 – வெள்ளி

பிப்ரவரி 8 – தை 25 – வியாழன்

பிப்ரவரி 11 – தை 28 – ஞாயிறு *

பிப்ரவரி 19 – மாசி 7 – திங்கள் *

பிப்ரவரி 21 – மாசி 9 – புதன் *

பிப்ரவரி 22 – மாசி 10 – வியாழன் *

பிப்ரவரி 26 – மாசி 14 – திங்கள்

2024 – மார்ச் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

மார்ச் 1 – மாசி 18 – வெள்ளி

மார்ச் 7 – மாசி 24 – வியாழன்

மார்ச் 8 – மாசி 25 – வெள்ளி

மார்ச் 20 – பங்குனி 7 – புதன் *

மார்ச் 24 – பங்குனி 11 – ஞாயிறு *

மார்ச் 27 – பங்குனி 14 – புதன்

2024 – ஏப்ரல் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

ஏப்ரல் 4 – பங்குனி 22 – வியாழன்

ஏப்ரல் 5 – பங்குனி 23 – வெள்ளி

ஏப்ரல் 15 – சித்திரை 2 – திங்கள் *

ஏப்ரல் 21 – சித்திரை 8 – ஞாயிறு *

ஏப்ரல் 22 – சித்திரை 9 – திங்கள் *

ஏப்ரல் 26 – சித்திரை 13 – வெள்ளி

2024 – மே மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

மே 3 – சித்திரை 20 – வெள்ளி

மே 5 – சித்திரை 22 – ஞாயிறு

மே 6 – சித்திரை 23 – திங்கள்

மே 13 – சித்திரை 30 – திங்கள் *

மே 19 – வைகாசி 6 – ஞாயிறு *

மே 26 – வைகாசி 13 – ஞாயிறு

2024 – ஜூன் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

ஜூன் 2 – வைகாசி 20 – ஞாயிறு

ஜூன் 9 – வைகாசி 27 – ஞாயிறு *

ஜூன் 10 – வைகாசி 28 – திங்கள் *

ஜூன் 12 – வைகாசி 30 – புதன் *

ஜூன் 16 – ஆனி 2 – ஞாயிறு *

ஜூன் 17 – ஆனி 3 – திங்கள் *

2024 – ஜூலை மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

ஜூலை 3 – ஆனி 19 – புதன்

See also  பெளர்ணமி - Pournami 2024

ஜூலை 7 – ஆனி 23 – ஞாயிறு *

ஜூலை 10 – ஆனி 26 – புதன் *

ஜூலை 12 – ஆனி 28 – வெள்ளி *

2024 – ஆகஸ்ட் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

ஆகஸ்ட் 22 – ஆவணி 6 – வியாழன்

ஆகஸ்ட் 23 – ஆவணி 7 – வெள்ளி

ஆகஸ்ட் 30 – ஆவணி 14 – வெள்ளி

2024 – செப்டம்பர் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

செப்டம்பர் 5 – ஆவணி 20 – வியாழன் *

செப்டம்பர் 6 – ஆவணி 21 – வெள்ளி *

செப்டம்பர் 8 – ஆவணி 23 – ஞாயிறு *

செப்டம்பர் 15 – ஆவணி 30 – ஞாயிறு *

செப்டம்பர் 16 – ஆவணி 31 – திங்கள் *

2024 – அக்டோபர் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

அக்டோபர் 21 – ஐப்பசி 4 – திங்கள்

அக்டோபர் 31 – ஐப்பசி 14 – வியாழன்

2024 – நவம்பர் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

நவம்பர் 7 – ஐப்பசி 21 – வியாழன் *

நவம்பர் 8 – ஐப்பசி 22 – வெள்ளி *

நவம்பர் 17 – கார்த்திகை 2 – ஞாயிறு

நவம்பர் 20 – கார்த்திகை 5 – புதன்

நவம்பர் 21 – கார்த்திகை 6 – வியாழன்

நவம்பர் 27 – கார்த்திகை 12 – புதன்

நவம்பர் 28 – கார்த்திகை 13 – வியாழன்

நவம்பர் 29 – கார்த்திகை 14 – வெள்ளி

2024 – டிசம்பர் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள்:

டிசம்பர் 5 – கார்த்திகை 20 – வியாழன் *

 

Categorized in: