ஒயிட் டீ

ஒரு சூடான கப் தேநீர் ஒரு உடனடி ஆற்றலைக் கொடுக்கும் மற்றும் 1800 இல் ஆங்கிலேயர்களால் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த பானம், இப்போது வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் சீனர்களால் அனுபவித்து வந்த ஏகபோகத்தை முறியடிக்க…

Continue reading