வயிற்று வலி

வயிற்று வலி தமிழில்

பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்தில் வயிற்று அசௌகரியம் அல்லது வலியை அனுபவிக்கிறார்கள். வயிற்று வலி (சில நேரங்களில் வயிற்றுவலி அல்லது வயிற்றுவலி என்று அழைக்கப்படுகிறது) பொதுவாக விலா எலும்புகளுக்கு கீழே, இடுப்பு மற்றும் இடுப்புக்கு மேலே உள்ள உடற்பகுதியில்…

அல்சரை போக்கும் அற்புதமான இயற்கை மருத்துவம்..!!

அல்சர் என்பது ஒருவகைப் புண். இது வயிறு மற்றும் சிறுகுடலின் உட்சுவர்களில் ஏற்படும். சரியான நேரங்களில் நாம் சாப்பிடாமல் இருந்தால், நம் வயிற்றில் உணவைச் செரிக்க கூடிய அமிலமானது வயிற்றை அரித்து புண்களை ஏற்படுத்துகிறது. அல்சரின் அறிகுறிகள் வயிற்றின் மேல் பகுதியில்…