கர்ப்ப அறிகுறிகள்-pregnancy symptoms in tamil

சுருக்கம் மாதவிடாய் தாமதம், குமட்டல் மற்றும் வாந்தி, மார்பக மாற்றங்கள், சோர்வு மற்றும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் ஆகியவை ஆரம்பகால கர்ப்பத்தின் அறிகுறிகளாகும். இந்த அறிகுறிகளில் பல மன அழுத்தம் அல்லது நோய் போன்ற பிற காரணிகளாலும் ஏற்படலாம். நீங்கள் கர்ப்பமாக…

Continue reading