காயத்ரி மந்திரம் | Gayatri Mantra in tamil

நம் மனதில் நினைத்த காரியங்கள் வெற்றி பெறவும் வாழ்க்கை சுகமாகும் சந்தோஷமாகவும் நான் கிடைக்க தினந்தோறும் காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிக்கலாம் தினசரி காயத்திரி மந்திரத்தை உச்சரிப்பதால் அதிர்ஷ்டம் சித்திகளும் கைக்கூடி வரும் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் மனநிம்மதி கிடைக்கும் என்பது பலர் என்பதையும்…

Continue reading