தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்…

மத்திய அரசின் உரிய விருதுகளான பத்ம ஸ்ரீ , பத்ம விபூஷன், வீர் சக்ரா ஆகிய விருதுகளை பெற்ற அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தமிழக மக்கள் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் தெரிவிக்கிறேன் என்று முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். மறைந்த பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு…

Continue reading

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?  சுற்றுச்சூழல்  விருதுக்கு

ஆண்டுதோறும் சுற்றுச்சூழல் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.  இந்த விருது சுற்றுச்சூழல் கல்வி, அது குறித்த விழிப்புணர்வு, பாதுகாப்பு, ஆராய்ச்சி  ஆகியவற்றில் சிறப்பாக பணியாற்றக் கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள், தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபருக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதன்படி 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சுற்றுச்சூழல்…

Continue reading