பாதாம் பிசின் பயன்கள்

நம் நாட்டில் தோன்றிய ஆயுர்வேதம் மருத்துவ சித்த மருத்துவம் மற்றும் முறைகளில் பலவிதமான உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள், நோய்களுக்கு தீர்வு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அக்காலத்திலே தொட்டு சில மரங்களில் வடியும் பிசின் போன்ற மருந்து பயன்படுத்தப்பட்டது.. அப்படி நம் நாட்டில் வடக்கு பகுதியில்…

Continue reading