கழற்சிக்காயின் அற்புத மருத்துவ பயன்கள்

களஞ்சிகை அற்புதமான மருத்துவ பயன்கள் மற்றும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் கொண்ட மிக முக்கியமான மூலிகையாகும். பிசிஓஎஸ் (பாலி சிஸ்டிக் ஓவரியன் சிண்ட்ரோம்), ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், தைராய்டு புற்றுநோய் உட்பட பல வகையான புற்றுநோய்களைத் தடுப்பது மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்…

Continue reading