மளிகை பொருட்கள் பட்டியல் | Maligai Saman list Tamil

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆங்கிலத்தில் உள்ள பொதுவான இந்திய மளிகைப் பொருட்களின் பட்டியல். தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், மாவுகள், காய்கறிகள், மசாலாப் பொருட்கள், உலர் பழங்கள் மற்றும் இறைச்சி ஆகியவற்றின் பெயர்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில். இந்தப் பட்டியலில் மேலும் மளிகைப் பொருட்களின்…

Continue reading