கர்ப்ப அறிகுறிகள்-pregnancy symptoms in tamil

சுருக்கம் மாதவிடாய் தாமதம், குமட்டல் மற்றும் வாந்தி, மார்பக மாற்றங்கள், சோர்வு மற்றும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் ஆகியவை ஆரம்பகால கர்ப்பத்தின் அறிகுறிகளாகும். இந்த அறிகுறிகளில் பல மன அழுத்தம் அல்லது நோய் போன்ற பிற காரணிகளாலும் ஏற்படலாம். நீங்கள் கர்ப்பமாக…

Continue reading

கர்ப்ப அறிகுறிகள்

மாதவிடாய் வருவதற்கு முன்பே கருவுறுதல் நிகழ்கிறது. இந்த உள்வைப்பு நடக்கும் தருணத்தில் நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள். கருவுற்ற சில நாட்கள் அல்லது வாரங்கள் இருக்கும் போது மாதவிடாய் தேதிக்கு முன்பே, கர்ப்பம் குறித்த அறிகுறிகளை உடல் எதிர்கொள்ள தொடங்குகிறது. கருவுற்ற முதல்…

Continue reading