கர்ப்ப அறிகுறிகள்-pregnancy symptoms in tamil

சுருக்கம் மாதவிடாய் தாமதம், குமட்டல் மற்றும் வாந்தி, மார்பக மாற்றங்கள், சோர்வு மற்றும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் ஆகியவை ஆரம்பகால கர்ப்பத்தின் அறிகுறிகளாகும். இந்த அறிகுறிகளில் பல மன அழுத்தம் அல்லது நோய் போன்ற பிற காரணிகளாலும் ஏற்படலாம். நீங்கள் கர்ப்பமாக…

Continue reading

கர்ப்ப அறிகுறிகள்

மாதவிடாய் வருவதற்கு முன்பே கருவுறுதல் நிகழ்கிறது. இந்த உள்வைப்பு நடக்கும் தருணத்தில் நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள். கருவுற்ற சில நாட்கள் அல்லது வாரங்கள் இருக்கும் போது மாதவிடாய் தேதிக்கு முன்பே, கர்ப்பம் குறித்த அறிகுறிகளை உடல் எதிர்கொள்ள தொடங்குகிறது. கருவுற்ற முதல்…

Continue reading

கர்ப்பத்திற்கான அறிகுறிகள் Pregnancy Symptoms in Tamil

தாய்மை என்பது பெண்ணினத்திற்கே கிடைத்த மிகப் வரம்.. ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் அனைத்தும் தாயின் கருவறையில் இருந்து உருவாகி இம்மண்ணில் கேற்றவாறு பிறக்கின்றது.. ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு தாய் தனது வயிற்றில் பத்து மாதங்கள் சுமக்கிறாள்.. திருமணமான ஆன பெண்கள் ஒரு குழந்தைக்கு…

Continue reading

பெண் குழந்தை பெயர்கள்-Meanings

பெண் குழந்தைக்கான சரியான இந்தியப் பெயரைக் கண்டறிய உங்களுக்கு உதவுவதற்காக, இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான பெண் குழந்தைகளின் பெயர்களைக் கொண்ட பட்டியலை நாங்கள் தயார் செய்துள்ளோம். அதைப் பாருங்கள்! அந்த அழகான சிறிய பாதங்கள், பெரிய ரோஜா கன்னங்கள் மற்றும் இடையில்…

Continue reading