ஆதார் கார்டில் புகைப்படத்தை மாற்றுவதற்க்கான எளிய வழிமுறைகள்

தனிமனித அடையாள அட்டையான ஆதார் கார்டு மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆதார் கார்டு வங்கிக் கணக்கு ஆரம்பிப்பது முதல் அனைத்து தேவைகளுக்கும் முக்கியமான ஆவணமாக மாறி வருகிறது. ஆதார் கார்டு வழங்கப்பட்டு பத்து வருடங்கள் ஆகி விட்டதால் ஆதார் அட்டையில்…

Continue reading