திருப்பத்தூர் இருந்து சென்னைக்கும் -சென்னை இருந்து திருப்பத்தூர்க்கும் செல்லும் ரயில் நேரங்கள்

திருப்பத்தூர் மற்றும் பெங்களூரு இடையே ஓடும் ரயில்களின் நேரம்

திருப்பத்தூர் ஜேஎன் மற்றும் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு இடையே இயக்கப்படும் ரயில்களின் பட்டியல்

Covid Special Trains
106525
CAPE SBC FEST EXP SPL
Daily
TPT
03:00
SBC
07:10
152 Km
04h 10m
206316
KCVL MYS FESTIVAL SPL
Daily
TPT
05:05
SBC
08:35
152 Km
03h 30m
Other Trains
116525
CAPE SBC EXPRESS
Daily
TPT
02:50
SBC
07:25
152 Km
04h 35m
216316
KCVL MYS EXP.
Daily
TPT
05:05
SBC
08:35
152 Km
03h 30m

 

Cancelled or Renumbered Trains
NoTrain No & Name
Run Days
Dep Time
Arr Time
Distance
Travel Time
106548
ERS YPR WEEKLY TATKAL SPL
Thu
TPT
01:05
YPR
04:30
161 Km
03h 25m

1) 16525 கேப்-எஸ்பிசி எக்ஸ்பிரஸ் 02:50 am – 07:25 am

ரயில் எண் 16525 கேப்-எஸ்பிசி எக்ஸ்பிரஸ் கன்னியாகுமரியில் இருந்து புறப்பட்டு KSR பெங்களூரில் முடிவடைகிறது, இது திட்டமிடப்பட்ட 02:50 am மணிக்கு திருப்பத்தூர் JNல் இருந்து புறப்படுகிறது.

இந்த ரயில் திருப்பத்தூர் ஜே.என் முதல் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு வரையிலான பயணத்தை 04 மணி 35 நிமிடங்களில் சென்றடையுயம் 07:25க்கு திட்டமிடப்பட்ட வருகை நேரத்தில் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் TPT மற்றும் SBC இடையே தினசரி 16525 இயக்கப்படுகிறது.

2) 06525 கேப்-எஸ்பிசி ஃபெஸ்ட் எக்ஸ்பி எஸ்பிஎல் 03:00am – 07:10 am

ரயில் எண் 06525 கேப்-எஸ்பிசி ஃபெஸ்ட் எக்ஸ்பி எஸ்பிஎல், கன்னியாகுமரியில் இருந்து புறப்பட்டு, கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரில் முடிவடையும், திட்டமிடப்பட்ட புறப்படும் நேரத்தில் 03:00am மணிக்கு திருப்பத்தூர் ஜே.என்.

இந்த ரயில் திருப்பத்தூர் ஜே.என் முதல் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு வரையிலான பயணத்தை 04 மணி 10 நிமிடங்களில் சென்றடையுயம் , 07:10 am மணிக்கு திட்டமிடப்பட்ட வருகை நேரத்தில் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் 06525 TPT மற்றும் SBC இடையே தினசரி இயங்குகிறது.

3) 16316 KCVL-MYS எக்ஸ்பி. 05:05am – 08:35am

ரயில் எண் 16316 KCVL-MYS EXP. இது கொச்சுவேலியில் இருந்து தொடங்கி மைசூர் ஜே.என்.யில் முடிவடையும், 05:05க்கு திட்டமிடப்பட்ட புறப்படும் நேரத்தில் திருப்பத்தூர் ஜே.என்.

இந்த ரயில் திருப்பத்தூர் ஜே.என் முதல் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு வரையிலான பயணத்தை 03 மணி 30 நிமிடங்களில் சென்றடையுயம் , 08:35 மணிக்கு திட்டமிடப்பட்ட வருகை நேரத்தில் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் 16316 TPT மற்றும் SBC இடையே தினசரி இயக்கப்படுகிறது.

See also  திருப்பத்தூர் மாவட்டம்

4) 06316 KCVL-MYS FESTIVAL SPL 

ரயில் எண் 06316 KCVL-MYS FESTIVAL SPL, இது கொச்சுவேலியில் இருந்து புறப்பட்டு மைசூர் ஜே.என்.யில் முடிவடையும், திட்டமிடப்பட்ட புறப்படும் நேரத்தில் 05:05 மணிக்கு திருப்பத்தூர் ஜே.என்.

இந்த ரயில் திருப்பத்தூர் ஜே.என் முதல் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு வரையிலான பயணத்தை 03 மணி 30 நிமிடங்களில் சென்றடையுயம் , 08:35 மணிக்கு திட்டமிடப்பட்ட வருகை நேரத்தில் கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் 06316 TPT மற்றும் SBC இடையே தினசரி இயங்குகிறது.

இந்திய இரயில்வேயின் இரயில் வலையமைப்பின்படி, திருப்பத்தூர் ஜேஎன் மற்றும் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு இடையே உள்ள தூரம் 152 கிலோமீட்டர்கள் மற்றும் மேலே உள்ள அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளபடி திருப்பத்தூர் ஜேஎன் மற்றும் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு இடையே மொத்தம் 4 நேரடி ரயில்கள் உள்ளன.

திருப்பத்தூர் ஜேஎன் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு ரயில்கள் பொதுவாக இந்தப் பயணத்தை 04 மணி 35 நிமிடங்களில் சென்றடையுயம்