திருப்பத்தூர் முக்கியமான தொலைபேசி எண்கள்

திருப்பத்தூர் முக்கியமான தொலைபேசி எண்கள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களின் தொலைபேசி எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

OfficeNamePhone Number
TOWN POLICE STATION04179-220090
FIRE STATION04179-220101
RAILWAY STATION04179-220062
HEAD POST OFFICE04179-220578
GOVERNMENT HOSPITAL(GH)04179-220080
ELECTRICITY BOARD(EB)04179-220980
TRAVELLERS BUNGALLOW PWD04179-220118
MUNICIPAL OFFICE04179-220048
MUNICIPAL COMMISSIONER04179-220130
THASILDAR04179-220091
DEPUTY SUPERINDENTOF POLICE(DSP)04179-220045
PANCHAYAT UNION04179-220110
COMMERCIAL TAX OFFICE04179-220360
HIGHWAYS04179-220170
SUB-POWER STATION VENGALAPURAM04179-220012
FOREST OFFICE04179-220166
LIC04179-225656
STATE TRANSPORT CORPORATION04179-220634
RDO OFFICE04179-220088
THASILDAR HOUSE04179-220011
Supdt. of Postal Department04179-220432
Head Post Office04179-220578
Supdt. Office04179-220442
Asiriyar Nagar, Post Office04179-220098
Gandhipet Post Office04179-220098
Bazzar Street Post Office04179-220028
D.E.O. Office04179-221197
AEO Office04179-220963
BSNL Office, Salem Road04179-229222
BSNL. Divisional Engineer04179-220099
Sub-Divisional Office04179-226786
DFO – Office04179-220106 / 220310
Range Office04179-220185
Water Board Office, Asiriyar Nagar04179-224766
See also  திருப்பத்தூர் இருந்து சென்னைக்கும் -சென்னை இருந்து திருப்பத்தூர்க்கும் செல்லும் ரயில் நேரங்கள்