கேப்டன் நியூஸ் சமீபத்திய செய்திகளுக்கான நேரடி ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய அரசியலின் தற்போதைய அனைத்து விவகாரங்களும் தமிழில் செய்திகள்,

  • தலைப்புச் செய்திகள்,
  • பிரேக்கிங் நியூஸ்,
  • கோலிவுட் சினிமா செய்திகள்,
  • தமிழ் செய்திகள்,
  • தமிழில் விளையாட்டு செய்திகள்,
  • தமிழில் வணிகச் செய்திகள்

மற்றும் வைரல் வீடியோக்கள் மற்றும் கேப்டன் செய்திகளில் மட்டுமே அதிகம்