ஆங்கில சொல் “quote” என்பது தமிழில் பல பொருள்களைக் கொண்டுள்ளது. இதனை தமிழில் விளக்குவதாக இது ஒரு கட்டுரை.

“Quote” என்பது ஆங்கிலத்தில் ஒரு பெயர்ச்சொல் அல்லது வினைச்சொல் ஆகலாம். பெயர்ச்சொல்லாக பயன்படுத்தும்போது, இது “மேற்கோள்” அல்லது “மேலாட்சிப்பகுதி” என்று மொழிபெயர்க்கப்படும். வினைச்சொல்லாக பயன்படுத்தும்போது, இது “எடுத்தாள்” அல்லது “மேற்கோள் காட்டு” என்று மொழிபெயர்க்கப்படும்.

ஆனால், “quote” என்பது ஆங்கிலத்தில் பல விதமான சூழல்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதனால், இந்த சொல்லின் தமிழ் பொருள் மிகுந்த அளவில் அதன் பயன்பாட்டின் மேல் அமைந்துள்ளது. அதனால், இந்த சொல்லின் தமிழ் பொருள் மிகுந்த அளவில் அதன் பயன்பாட்டின் மேல் அமைந்துள்ளது.

உங்களுக்கு விருப்பமான தமிழ் கவிதைகளை படித்து மகிழுங்கள்

TamilGuru.in இப்போது WhatsAppல்

மேலும், “quote” என்பது ஒரு மேற்கோளை மேற்கோள் செய்வதற்கு அல்லது ஒரு விலையை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதனால், இந்த சொல்லின் தமிழ் பொருள் மிகுந்த அளவில் அதன் பயன்பாட்டின் மேல் அமைந்துள்ளது.

இதனால், “quote” என்பது தமிழில் “மேற்கோள்”, “மேலாட்சிப்பகுதி”, “எடுத்தாள்”, மற்றும் “மேற்கோள் காட்டு” என்று மொழிபெயர்க்கப்படலாம். ஆனால், இந்த சொல்லின் சூழல் மற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த மொழிபெயர்ப்புகள் மாறுபடும். இதனால், “quote” என்பது தமிழில் மிகுந்த அளவில் அதன் பயன்பாட்டின் மேல் அமைந்துள்ளது.

See also  கந்த குரு கவசம் தமிழ் பாடல் வரிகள்-kandha guru kavasam lyrics in tamil