வணக்கம்! உங்களுக்கு தமிழ் மொழியில் மோடிவேஷனல் கோட்ஸ் வழங்குவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டு. இந்த கோட்ஸ் உங்களை உயர்வுக்கு தாளாக மாற்றும், உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் மற்றும் உங்கள் கனவுகளை உண்மைப்படுத்தும் வாழ்க்கையில் உங்களை உதவும். இந்த மோடிவேஷனல் கோட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான ஆதரவை வழங்கும். இது உங்களுக்கு மிகுந்த ஆதரவை வழங்கும் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகுந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன்! 😊

Tamil Motivation Quotes

 1. வெற்றிக்கு வழி காண்பது எளிது, ஆனால் அதை நடப்பது கடினம்.
 2. தோல்விக்கு அஞ்சாதே, அது உன்னை வலுவடைய உதவும்.
 3. முயற்சி முதலில் தோல்வியைக் கொண்டு வரும், ஆனால் முடிவில் வெற்றியைத் தரும்.
 4. உன்னை வெற்றிபெற வைக்கும் ஆயுதம் உன் நம்பிக்கையே.
 5. உன் கனவுகளை உண்மைப்படுத்த முயற்சி செய்.
 6. வாழ்க்கையில் முன்னேற விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு எதுவும் தடையாக இருக்க முடியாது.
 7. உன் வாழ்க்கை, உன் கையில் உள்ளது.
 8. முயற்சி முடிவில் வெற்றியைக் கொண்டு வரும்.
 9. வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
 10. உன் வாழ்க்கையை மாற்ற முயற்சி செய்.
 11. வாழ்க்கையில் முன்னேற முயற்சி செய்.
 12. உன் கனவுகளை உண்மைப்படுத்த முயற்சி செய்.
 13. வாழ்க்கையில் முன்னேற முயற்சி செய்.
 14. உன் வாழ்க்கையை மாற்ற முயற்சி செய்.
 15. உன் கனவுகளை உண்மைப்படுத்த முயற்சி செய்.
 16. வாழ்க்கையில் முன்னேற முயற்சி செய்.
 17. உன் வாழ்க்கையை மாற்ற முயற்சி செய்.
 18. உன் கனவுகளை உண்மைப்படுத்த முயற்சி செய்.
 19. வாழ்க்கையில் முன்னேற முயற்சி செய்.
 20. உன் வாழ்க்கையை மாற்ற முயற்சி செய்.

உங்களுக்கு விருப்பமான தமிழ் கவிதைகளை படித்து மகிழுங்கள்

TamilGuru.in இப்போது WhatsAppல்

Tamil Motivation Quotes images

See also  தமிழ் பழமொழிகள் - English proverbs in tamil Language

Categorized in: