ஷெல் தனது சென்னையில் அனுபவம் வாய்ந்த R&A ஆய்வாளர்-1 ஐ பணியமர்த்துகிறார். கீழ்நிலை நிதி ஆய்வாளரின் பங்கு, அனைத்து அறிக்கையிடல் நடவடிக்கைகள் & பொறுப்புகள் திறம்பட, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் திறமையான முறையில் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்வதாகும். கணக்கியல் நடைமுறைகள், கோட்பாடுகள், அமைப்புகள் மற்றும் தொழில் தரநிலைகள் ஆகியவற்றிற்கான நிபுணத்துவம் மற்றும் செல்ல வேண்டிய நபரைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். SAP இல் தொடர்புடைய செயல்முறைகள் கால அட்டவணையில் சீராக இயங்குவதை உறுதி செய்வதற்கும், முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் பிழையின்றி இயங்குவதற்கும் இந்த நிலை பொறுப்பாகும்.

இந்த வேலையின் முழு விவரம்:-

 • நெருக்கமான செயல்முறை வழங்கல்களை நிர்வகித்தல், பயனுள்ள காப்புப் பிரதித் திட்டத்துடன் அறிவைத் தக்கவைத்து மேம்படுத்துதல் மற்றும் நிலைநிறுத்துதல் ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டு விநியோகங்களைச் செய்யவும்.
 • அனைத்து மூலோபாய, நிர்வாக மற்றும் செயல்பாட்டு அளவீடுகளின் இலக்குகள் அடையப்பட்டதா அல்லது மீறப்பட்டதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் – சிறந்த காலாண்டு செயல்திறன் மற்றும் இடம்பெயர்வு நடவடிக்கைகளை வழங்குவதில் இடைவிடாத கவனம் செலுத்துகிறது.
 • FCM கட்டுப்பாடுகளை இயக்கவும் மற்றும் குழுவிற்குள் உயர் கட்டுப்பாட்டு விழிப்புணர்வை இயக்குவதன் மூலம் வலுவான கட்டுப்பாடுகள் கட்டமைப்பை பராமரிக்கவும் மற்றும் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டின் போது பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டு செயல்பாட்டிற்கு வலுவான முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
 • HSSE கலாச்சாரம் மற்றும் நடத்தை உட்பொதிக்கவும். தொடர்ச்சியான முன்னேற்ற இலக்குகள் உட்பட செலவு மற்றும் செயல்திறன் இலக்குகளை வழங்குதல் – MC உலகளாவிய முன்முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
 • நிதி மற்றும் செயல்பாட்டுக் குழு ஆகிய இரண்டிலும் வணிகத் துணையுடன் பயனுள்ள கூட்டாண்மையை உருவாக்கவும், கட்டுப்படுத்திகள் அமைப்பு மற்றும் பிற வணிகப் பங்குதாரர்கள் மீது குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்தி, செயல்முறை மேலாண்மைக்கு தடையற்ற முடிவை வழங்க வேண்டும்.
 • FO மற்றும் வணிக கூட்டாளர்களுக்கு இடையே நல்ல ஒருங்கிணைப்பை உறுதிசெய்தல் மற்றும் உலகளாவிய MC நெட்வொர்க்கின் FO-செயலில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்குள் குறுக்கு-செயல்முறைகள்.

இந்த பணிக்கான தகுதிகள்:

 • சிறந்த நிதி, கணக்கியல் மற்றும் மேலாண்மை தகவல் திறன்
 • நிதி/கணக்கியல் துறையில் பட்டதாரி
 • நல்ல வாடிக்கையாளர் / வணிக கவனம் மற்றும் அனைத்து நிலைகளிலும் திறமையான தொடர்பாளர்
 • 3வது தரப்பினருடன் மற்றும் அமைப்பு முழுவதும் தொடர்புகொள்வதில் நம்பிக்கை
 • அழுத்தத்தின் கீழ் மற்றும் கலாச்சாரங்கள் முழுவதும் வேலை செய்யும் திறன்
 • நடைமுறை, ஆனால் ஒரு புதுமையான மற்றும் நெகிழ்வான அணுகுமுறையுடன்
 • நல்ல நிதி கணக்கியல் மற்றும் (வர்த்தகம்) SAP அறிவு
 • நுண்ணறிவுகளைப் பெறுவதற்கும் அடிப்படையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் தரவு மூலம் சிந்திக்கும் திறன்
 • செயல்முறைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனையின் பொருள்
 • குழு வேலை/நிர்வாகத் திறன்களை வெளிப்படுத்தியது
 • வலுவான பகுப்பாய்வு மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன்.
 • இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க, இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Apply Link :- Click Here