PWD Full Form in tamil

PWD Full Form in tamil -PWD என்பதன் தமிழ் விரிவாக்கம

What is the full form of PWD

PWD: Public Works Department

PWD என்பது பொதுப்பணித் துறையைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு அரசு. சாலைகள், அரசு கட்டிடங்கள், பாலங்கள், நீர் அமைப்புகள் மற்றும் பல போன்ற பொது உள்கட்டமைப்புகளின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பைக் கையாளும் இந்தியத் துறை.

இது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வகையான பொதுத்துறை பணிகளுக்கும் பொறுப்பான ஒரு மைய அதிகாரமாகும். நகருக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் ஏற்பாடு செய்வது மற்றும் சேதமடைந்த குடிநீர் குழாய்களை சரி செய்வது பொதுப்பணித்துறையின் பொறுப்பாகும்.

மேலும், அரசு பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், சாலைகளில் ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால், பொதுப்பணித்துறை மூலம் சீரமைக்கப்படுகிறது.

 

இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் PWD உள்ளது. இது பிரிவுகள், துணைப்பிரிவுகள் மற்றும் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

அனைத்து மாநிலங்களிலும், அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து பொதுத் திட்டங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம், சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகள், அரசு கட்டிடங்களை பராமரித்தல் மற்றும் மறுசீரமைப்பு செய்தல் போன்ற கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான வேலை மற்றும் பொறுப்புகளை கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ராணுவத்தால் முன்பு நடத்தப்பட்ட பணிகள். பின்னர் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், பொதுப் பணிகளுக்கான பொறுப்பு இந்திய சிவில் சர்வீஸின் சிறப்புப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது.

PWDயின் பணிகளை நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

  • சாலைகள், நெடுஞ்சாலைகள், மேம்பாலங்களின் கட்டுமானம், மேம்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு
  • அரசு கட்டிடங்களின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு
  • குடிநீர் அமைப்பு
  • பாலத்தின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு
See also  AAI Full form in tamil - AAI என்பதன் தமிழ் விரிவாக்கம்