ACD Full Form in tamil

ACD Full Form in tamil – ACD என்பதன் தமிழ் விரிவாக்கம

What is the full form of ACD

ACD: Automatic Call Distributor

ACD என்பது தானியங்கி அழைப்பு விநியோகிப்பாளரைக் குறிக்கிறது. இது பெரிய அளவிலான உள்வரும் அழைப்புகளை அடையாளம் காணவும், நிர்வகிக்கவும் மற்றும் வழியனுப்பக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அல்லது சாதனமாகும். இது கணினி தொலைபேசி ஒருங்கிணைப்பு (CTI) அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.

 

ஃபுல்ஃபார்ம் ஏசிடி

முகவர்கள் அல்லது நிர்வாகிகளின் மரியாதைக்குரிய குழுக்களுக்கு உள்வரும் அழைப்புகளை ACD திறம்பட சிதறடிக்கிறது. இது அழைப்பாளர்களுக்கு சிறந்த முறையில் உதவக்கூடிய முகவர்களுடன் பொருந்துகிறது. சிறிய ACD சாதனங்கள் ஒரு சில வரிகளை நிர்வகிக்கவும், பெரிய சாதனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான வரிகளை நிர்வகிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சேவை ஆதரவு அல்லது விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவைகளை வழங்கும் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்க ஏசிடிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

See also  ABG full form in tamil - ABG என்பதன் தமிழ் விரிவாக்கம்