அம்மா கவிதைகள்

தமிழ் அம்மா கவிதைகள்

அம்மா

 • முதலில் நான் பேசி பழகியதும்
  உன் பெயர் தான்…!
  முதலில் நான் எழுதி பழகியதும்
  உன் பெயர் தான்…!
  …::அம்மா::…

பொக்கிஷம்

 • அருகில் இருக்கும் போதே அள்ளிக்கொள்.
  தொலைந்து போன பின் தேடாதே.
  அது மீண்டும் கிடைக்காத பொக்கிஷம்.
  அன்னையின் அன்பு…!

உறவுகள்

 • பேசியும் புரியாத உறவுகளுக்கு மத்தியில்
  பேசாமல் புரிந்து கொள்ளும் உறவு ‘அம்மா’.
  கேட்டும் கொடுக்காத தெய்வங்களுக்கு மத்தியில்
  கேட்காமல் கொடுக்கும் தெய்வம் ‘அம்மா’.

அன்புக்கு இணை ஏதும் இல்லை

 • தன் உடல் மூலம் உடல் தந்து,
  உதிரத்தை உணவாக தந்து,
  உயிருக்கு உணர்வுகளையும்
  தந்தவள் தாய்…!
  உன் போல் யாரும் இல்லை.
  உன் அன்புக்கு இணை ஏதும் இல்லை.

தாய்க்கு மகிழ்ச்சி

 • கேட்டதை வாங்கிக் கொடுத்துவிட்டால்
  மனைவிக்கு மகிழ்ச்சி…!
  என்ன வேண்டும் என்று கேட்டாலே
  போதும் தாய்க்கு மகிழ்ச்சி…!

அகிலமே போற்றும்

 • அள்ள அள்ள குறையாதது எது..?
  அமுதசுரபியா..?
  இல்லை, அகிலமே போற்றும்
  “அம்மாவின் அன்பு”.

அன்பு என்றாலே

 • ஆயிரம் முறை காயப்படுத்தினாலும்
  திரும்பி ஒரு முறை கூட
  காயப்படுத்தாத உறவு அம்மா…!
  அன்பு என்றாலே அம்மா தான்…!

ஒரே கடவுள்

 • செய்த குற்றங்கள் அனைத்தையும்
  மன்னிக்கும் ஒரே கடவுள்.
  அம்மா…!

மூன்றெழுத்தே

 • அம்மாவுக்கு என்று
  தனியாக கவிதை வேண்டாம்.
  அம்மா என்ற மூன்றெழுத்தே கவிதை தான்.
  அன்பாக பழகிப்பார் அம்மாவும் கவிதை தான்.!

தமிழ் தாய்

 • கவிதை எழுதுவது
  பெண்ணுக்காக அல்ல.
  என் தமிழுக்காக,
  என் தமிழ் தாய்க்காக
  ”தமிழ் தாய்”
  அவளும் பெண் தானே…!
See also  அம்மா கவிதை images