கல்வாரி வந்தபோது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாளை புனித வெள்ளி குறிக்கிறது.

இது அவரது மரணத்தை நினைவுகூரும் நாளாகும், அது ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முந்தியுள்ளது. இந்த நாள் பற்றி மேலும் அறிய படிக்கவும்.

புனித வெள்ளி ஏன் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள், சில விவிலிய வசனங்களை பாருங்கள் ஏன் புனித வெள்ளி அனுசரிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் சில விவிலிய வசனங்களை பாருங்கள் KEY HIGHLIGHTS நல்ல வெள்ளிக்கிழமை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் இது புனித வெள்ளி, பெரிய வெள்ளி, பெரிய புனித வெள்ளி மற்றும் சில நேரங்களில் கருப்பு வெள்ளிக்கிழமை இது கிறிஸ்தவர்களின் புனித வாரத்தின் முக்கியமான நாட்களில் ஒன்றாகும்   

புனித வெள்ளி, புனித வெள்ளி, பெரிய வெள்ளி, பெரிய புனித வெள்ளி என்றும் சில சமயங்களில் கருப்பு வெள்ளி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள்.

புனித வாரத்தின் ஒரு பகுதி, புனித வெள்ளி என்பது கல்வாரிக்கு வந்தபோது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாளைக் குறிக்கிறது.

இது அவரது மரணத்தை நினைவுகூரும் நாளாகும், அது ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முந்தியுள்ளது. இந்த ஆண்டு, புனித வெள்ளி ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படும்.

புனித வெள்ளி ஏன் அனுசரிக்கப்படுகிறது, ஏன் புனித வெள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

கல்வாரி சிலுவையில் அறையப்பட்டு இயேசு இறந்த நாளை புனித வெள்ளி குறிக்கிறது.

எனவே, இது துக்கம் மற்றும் தவத்தின் நாள். பைபிளின் படி, தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு அடித்து, கேலி செய்யப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டார். அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட சிலுவையைச் சுமக்க உத்தரவிட்டார்.

அதற்கு அறைந்தபின் அவர் இறந்தார். முழு நிகழ்வும் எந்த வகையிலும் இனிமையானது அல்லது நல்லதல்ல என்றாலும், இது திருச்சபையால் ஒரு புனித நாளாக கருதப்படுகிறது. எனவே புனித வெள்ளி என்ற பெயர், இது சந்தர்ப்பத்தின் புனிதத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு தேவாலயத்திற்கு வருகை தந்து / அல்லது நோன்பு நோற்பதன் மூலம் இந்த நாளை கடைப்பிடிக்கின்றனர். சில இடங்களில், கிறிஸ்துவின் பக்தர்கள் இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்பட்ட நிகழ்வைச் செயல்படுத்துகிறார்கள். சிலர் இயேசுவைப் போல உடை அணிந்து, துக்க நாளைக் கடைப்பிடிக்க ஊர்வலங்களை ஏற்பாடு செய்யும்போது சிலுவையைச் சுமக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வு இயேசுவின் வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்தின் கதையை மறுபரிசீலனை செய்வதால், அது ‘இயேசுவின் பேரார்வம்’ என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

See also  தினமும் 45 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்!

புனித வெள்ளி அன்று விவிலிய வசனங்கள் இங்கே

யோவான் 3:16 மற்றும் 17

தேவன் உலகத்தை மிகவும் நேசித்தார், அவர் தம்முடைய ஒரே மகனைக் கொடுத்தார், அவரை விசுவாசிக்கிற எவரும் அழிந்து நித்திய ஜீவனைப் பெறக்கூடாது என்பதற்காக.

உலகைக் கண்டிக்க தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்திற்கு அனுப்பவில்லை, மாறாக அவர் மூலமாக உலகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக.

1 பேதுரு 3:18

கிறிஸ்துவும் ஒரு முறை பாவங்களுக்காகவும், நீதிமான்களுக்கு நீதிமானாகவும், உங்களை கடவுளிடம் கொண்டுவருவதற்காகவும் துன்பப்பட்டார். அவர் உடலில் கொல்லப்பட்டார், ஆனால் ஆவியினால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார்.

1 பேதுரு 2:24

நாம் பாவத்திற்காக மரித்து நீதியோடு வாழும்படி அவரே நம்முடைய பாவங்களை மரத்தில் சுமந்தார். அவருடைய காயங்களால் நீங்கள் குணமாகிவிட்டீர்கள்

ஏசாயா 53: 5

ஆனால் நம்முடைய மீறுதல்களுக்காக அவர் காயமடைந்தார்; அவர் எங்கள் அக்கிரமங்களுக்காக நசுக்கப்பட்டார்; எங்களுக்கு சமாதானத்தை அளித்த தண்டனை அவர்மீது இருந்தது, அவருடைய கோடுகளால் நாம் குணமடைகிறோம்.